"Catootjes konijntjes"

 

           

 
De Nederlandse Hangoor Dwerg : Nuttig leeswerken                    

                                                         Met vermelding van de bron...

Blauwgrijs of  Blauwgrauw uit: Kleur in beeld/ Fokkersbelangen. Door Theo van 't End.                                                                      ( 15)

● Bonttekening. De bonttekening bij onze hangoorrassen. Door Wiel Ladenstein.                                                                                 ( 19)

Bouw van de Nederlandse Hangoor Dwerg = fragment uit : De Nederlandse Hangoor Dwerg in optima  : door M.A.Verhelst.               ( 13)

Dwergfactor, Dubbele Dwergfactor en Valse Dwerg  Dwergfactor, bekend fenomeen maar onbekend terrein. Door Wilco Versloot           ( 17)

Eetbare en giftige planten voor konijnen

● Erfelijkheid : Elementaire begrippen van de erfelijkheidsleer Door Drs.Kooistra, herzien door B.J.Wermer                                           ( 8 )

Fokcombinaties bij Nederlandse Hangoor Dwergen. Door Vincent Rompelberg.                                                                                   ( 12)

●  Intermediaire vereving is gemakkelijk te begrijpen  Door: Gerrit Groot  ( + aanvulling van Cato)                                                        (20)

  Konijnenhaar. = Fragment "Het konijnenhaar". Door Rinus Verhelst.                                                                                                   ( 14)

Konijngrijs Door G.Wesselius. Uit het Tijdschrift: Fokkersbelangen                                                                                                        ( 11)

Konijngrijs, Blauwgrijs, IJzergrauw en Blauwgrauw  Bron:Vlaamsereuzen club website                                                                        ( 18)

● Kop NHD De kop van de Nederlandse Hangoor Dwerg  DoorAdr.de Cock,grondlegger van de Nederlandse hangoor Dwerg                   ( 3 )

Kwaliteitsverbetering, hoe doe ik dat?    Door Nico Kouwen ( Fokker Nederlandse Hangoor Dwergen )                                                 ( 1 )

Lijnteelt Door Marco Verbaant ( NHD fokker)                                                                                                                                        ( 6 )      

● Maagdarmkanaal problemen: Aandoeningen van het maagdarmkanaal bij konijnen. Door P.van Dijk, Dierenarts                                ( 2 )

Melkproductie bij konijnen Uit een lezing van dr. Maertens dierenarts verbonden aan het ministerie Veehouderij en Dierenwelzijn BelgiŽ

                                                                                          Piet Verhoef   (http://www.nutensportpoortugaal.nl/artikelen   )                          ( 9)

Pels van de NHD Door Martin Kok ( NHD keurmeester )                                                                                                                          ( 7 )

Praktisch konijnen fokken  Uit het boek "Konijnen"van R.Stenhuis en M.A.Verhelst / isbn 90 215                                                            ( 16)

   Fokleeftijd, Foktijden, De fokram en fokvoedster, De paring ,De voedster gedurende de dracht,Werpen, De zogende voedster en haar jongen, Wegnemen van de jongen en Opfokken van jonge dieren.

Spijsvertering bij onze Konijnen M.A.Verhelst                                                                                                                                        (21)

Vruchtbaarheid bij konijnen. Door Bart van der Vlis                                                                                                                               ( 4 )  

 ● Vruchtbaarheid bij konijnen P. Derikx van Trouw Nutrition /  op studiedag van de World Rabbit Science Association (WRSA)  in Utrecht. ( 10)

  Wildkleur bij de Nederlandse Hangoor Dwerg    Door Rene Stobbelaar ( NHD keurmeester )                                                                      ( 5 )

 Zintuigen van het konijn   Kan een konijn dichtbij / ver af goed zien? Ziet een konijn kleuren? Over tastharen.