"Catootjes konijntjes"

 

          

                  

 

 

 

 

 

 

 


 

Konijnen laten inenten : Ja of nee ?

 

RHD-2

●Augustus 2016  : vaccinatie t.v.v RHD-s voor konijnen op tentoonstellingen verplicht .Vaccinatiebewijs tonen!

● Filavac VHD KC+V > vaccinataie t.v.v RHD-1 + RHD 2

     filavac VHD K C+V bijsluiter

  Informatie voor dierenartsen over de verschillende vaccins werkzaam tegen RHD /Zie: https://www.uu.nl/nieuws/informatie-voor-dierenartsen-over-de-verschillende-vaccins-werkzaam-tegen-rhd

 

 

Januari 2012 :Nobivax Myxo RHD > NIEUWE ENTSTOF VOOR KONIJNEN

 

Konijnen laten inenten- ja of nee?

 

September 2004

●Ik heb vele fokkers( 100, waarvan 48 NHD fokkers ) en verschillende dierenartsen (20) benaderd .Over het gehele land verspreid . Ik heb ze een vragenlijst ( voor dierenarts en fokker verschillende) per post of per e-mail gestuurd.

Ik ben mij ervan bewust dat 100 fokkers geen goed beeld geven van  het gemiddelde entgedrag van fokkers.

● Ik heb de fabrikant van de entstoffen ( Merial)om informatie gevraagd

●Deze informatie heb ik verwerkt in : Konijnen laten inenten: Ja of nee?

●Het is niet mijn bedoeling om fokkers die niet enten te stimuleren dit wel te gaan doen of fokkers die wel enten hiermee aansporen te stoppen daarmee.

●Deze pagina's  over  vaccinatie zijn een verzameling van informatie

●Deze website is hobbymatig gemaakt en u gebruikt de informatie op eigen risico: u kunt hieraan geen rechten ontlenen.

● Ik wil bedanken:

Alle fokkers die mijn vragenlijst hebben ingevuld en per post/ e-mail  hebben teruggezonden

De dierenartsen die mijn vragenlijst hebben ingevuld en per post/ e-mail  hebben teruggezonden

Alle makers/ eigenaren van diverse sites bij wie ik veel informatie heb kunnen halen

Fabrikant Merial voor het versturen van informatie over enkele vaccinatieproducten.

 

 

● Er bestaan verschillende besmettelijke konijnenziekten.

Bijvoorbeeld

 

 Coccidiose, Snot ( Pasteurella),  Syfilis, Dikke buikenziekte ( Enterocolitis), Worminfecties, Schurft , Luizen, Vachtmijt,

●Als we aan vaccinatie van konijnen denken, dan denken we hoofdzakelijk aan vaccinatie tegen VHS en Myxomatose. Tegen een enkele andere ziekte schijnt vaccinatie ook mogelijk te zijn.

 

●Een dierenarts schrijft:Iedereen heeft voor zijn konijnen en konijnenstal een goede brandverzekering. Deze verzekering geeft een veilig gevoel, wanneer plotseling een vuurhaard in uw stal uitbreekt. Er liggen echter gevaren op de loer, die nog meer tekeer gaan als een vuurvlam, en die veel dood en verdriet veroorzaken .Een virus zoals VHS , kan grote gaten slaan in uw konijnenstal. De dieren zitten gezond in de stal als u daar ’s ochtends rondloopt. Als u s' middags  daar rondloopt kunnen er al veel dood liggen. Vaak zonder enige vorm van uitwendige verschijnselen. Het VHS- virus is bij u op bezoek en de gastheren / dames verbloeden in hun meest vitale organen zoals lever, longen en nieren. Het lichaam van uw konijntjes raakt uitgeput en bezwijkt.

●Een boswachter op Schiermonnikoog vertelt  aan de Leeuwarder courant: "Ze gaan dood met het gras nog in hun bek". Ook hij praat over het virus VHS. Myxomatose is sinds de jaren 90 niet langer  de enige ziekte die konijnen massaal velt.

●Een boswachter uit Appelscha vertelt: "De afgelopen ………????. zijn rampzalig geweest. Nu komen ze gelukkig langzamerhand weer bij ons terug "En dan heeft hij het niet over de toeristen die daar graag fietsen, maar over de konijnen die daar wonen.

 ●Een ander in Noord en Zuid Holland schrijft: "Er is massale konijnensterfte langs onze westkust". Konijnen die besmet zijn met het VHS-  virus sterven binnen 24 uur. Tot ongeveer 70% van de populatie kan dood gaan.

●Een medewerker van Natuurmonumenten: "Er zijn plekken in de duinen waar geen konijn meer te vinden is". Ook dit als gevolg van het VHS - virus. dat daar "rondspookt"

●Het NOS- nieuws: Minister Veerman beslist half augustus of er een jachtverbod voor konijnen moet worden ingesteld in bepaalde gebieden.

●De Nederlandse Organisatie  van Konijnenhouders: "Laat de inenting van uw dieren niet verlopen en houd de transportwagens goed schoon."Ondanks deze waakzaamheid blijft er een "klein risico"dat het virus VHS op de bedrijven toeslaat.

● Dierenbescherming Zeist: Als het konijn eenmaal VHS heeft is hij of zij ten dode opgeschreven. Er is geen remedie tegen deze ziekte. We kunnen wel aan preventie doen: inenten! Voor wilde konijnen is dat natuurlijk geen optie, maar voor de konijnen die wij thuis houden wel. Het virus is erg besmettelijk: door het uitlaten van uw hond in het bos kan het virus mee naar huis worden genomen.

●Een konijnenfokster uit België: "Ik beperk het stalbezoek zo veel mogelijk." En dat is niet omdat u haar konijnen niet mag  bewonderen, maar omdat ze bang is dat u een groot gevaar meebrengt en daar achterlaat: virussen.

 

Bronnen: http://www.hooyer.com/vlaamsereuzen/ziekten.htm  ,  www.dierenkliniekdetoren.nl ,

www.dierenkliniekbroerdijk.nl

 

● Er bestaan 2 infectieziekten waar een konijn door middel van een vaccinatie tegen beschermd kan worden .Het betreft de ziekten Myxomatose en VHS ( = RHD ) die beide veroorzaakt worden door virussen. Er bestaan geen geneesmiddelen om deze aandoeningen te behandelen. Het verloop is dan ook vrijwel altijd dodelijk. Door vaccinatie kan weerstand opgebouwd worden, waardoor het konijn niet of nauwelijks ziek wordt als het wordt besmet.

●Tot slot:

Zijn uw konijnen ziek  of vermoedt u dat uw konijnen ziek zijn:

●Ga niet met uw konijnen op stap / naar tentoonstellingen. Ook niet met uw, op het eerste gezicht, gezonde dieren.

● Laat geen bezoekers bij uw konijnenverblijven toe.

● Waarschuw collegafokkers zodat die eventueel maatregelen kunnen nemen.

●Probeer ook zelf maatregelen te nemen, zodat de besmettelijke ziekte zich niet verder verspreidt.

●Voor alle fokkers die "illegaal"zelf hun konijnen vaccineren: Lees vooral goed de gebruiksaanwijzing./ Verwijder / vernietig het gebruikte materiaal op de voorgeschreven manier.

● Na het inwinnen van alle / deze informatie heb ik besloten mijn konijnen eens per jaar te laten vaccineren. Daarmee ben ik begonnen in de zomer van 2005.