"Catootjes konijntjes"

 

     

 

                                    

   Kinderen en konijnen      

Inleiding 

  Hé mama…papa….pfff…   mag ik ook een  konijn…?                                                                                                                                                                                            

 

                      

Je kent het allemaal wel of hebt er over gehoord: Kind vraagt: “Mama, mag ik een konijn.?Ze zijn zo lief……….” Of ze hebben bij andere kinderen een konijn gezien en willen ook zo’n lief wollig beestje.Dus: “Papa, als jij even een hokje maakt, zullen wij dan een konijn gaan kopen?Ik ga hem Snuffie noemen” . Of de buren hebben jonge konijntjes….ja, dan wil je kind er ook eentje of soms twee…

Wat ook kan: Papa en Mama vinden dat hun kind een konijn moet hebben: “Dat is goed voor ze…ze leren om voor iets te zorgen…verantwoordelijkheid….etc “

Of willen Papa en Mama eigenlijk zelf een konijn?

Soms wordt er , na het zien van zo’n schattig beestje ,even vergeten wat er allemaal bij komt kijken. Kijk eens bij: De verzorging

Dan wordt vaak al snel de vraag gesteld aan het kind:”Geef jij ze dan iedere dag te eten? Maak jij het hok schoon? “

Het kind zal meestal zeggen: “Ja, natuurlijk………………”

Maar……………

Een jong kind kan de gevolgen van – het hebben en verzorgen van een konijn - nog niet overzien. Vaak zullen de ouders er bij moeten helpen en de verzorging even overnemen.Regelmatig zie je dat het in het begin leuk is en dat later de lol er af gaat.Als ouders moet je hier rekening mee houden.

Als de ouders zelf een hekel hebben aan een konijn in huis/of buiten en de verzorging ervan, zal het moeilijk worden.Bedenk wel: je zult het vaak samen moeten doen, zeker als je kind jong is.Maar heb je dit er voor over en heb je er zelf ook plezier van het konijn, dan zal het zeker vaak heel leuk en gezellig zijn.

Moet je kind er vooral zelf voor zorgen, dan moet deze wel wat ouder zijn.

Op de vraag: “Hoe oud moet een kind zijn om voor een konijn te kunnen zorgen? “, lees je in hieronder geschreven stukjes.

Henk Lommers schrijft: 5 tot 6 jaar.Cato zegt hierover:Ik vind dat kinderen op die leeftijd goed een konijn kunnen hebben, maar er zeker nog niet goed zelf voor kunnen zorgen.Zeg maar: “wel de lusten, maar niet de lasten”.Als het hok verschoond moet worden , kun je van dat kind nog niet verwachten dat het hooi niet in de rondte vliegt , zeker niet als het waait,er zal veel op de grond vallen.Er zal echt bij geholpen moeten worden, is mijn ervaring.Onze dochter kreeg haar 1e konijn toen ze 8 jaar was.Daarvoor hadden - zij en wij -er niet over nagedacht.Kijk bij: Hoe is het begonnen? .Achteraf denk ik: Een mooi tijdstip.Maar: Ik had zelf ook veel plezier ermee en ik zorgde er ook zelf graag voor! En dat was ook nodig.

 Cato’s advies:Lees de verzamelde gegevens over Kinderen en Konijnen hieronder .Tip: kijk bij 3 = heel leerzaam.( verder naar onderen op deze bladzijde)

● Is uw kind 2 , 3 of  4 jaar, dan kunt u gerust een konijn nemen.Maar laat uw kind niet alleen met het konijn! ( kind mishandelt onbewust het konijn of omgekeerd, haren in de mond …of… vergeet het konijn.)

 En u zorgt helemaal voor het konijn……dus u moet zelf ook van konijnen houden.

●Is uw kind 5, 6, 7 of 8 jaar.Of 9 of 10? Ga er rustig van uit dat u regelmatig zult moeten helpen!Dus hebt u: “een hekel aan die” stinkbeesten”?en wilt/kan u niet     helpen dan zal het geen succes worden.

● Is uw kind ouder dan hierboven ?  Dan zal het hoofdzakelijk zelf voor het konijn kunnen zorgen. Als zal er nog wel eens gezegd moeten worden: “Vergeet je je konijn     niet?”

● En wanneer is een kind geen kind meer…..of zijn we allemaal een beetje kind? Zeker de helft van de konijnen die bij mij een ander baasje krijgen gaat naar een         jonge volwassene!Jonge volwassenen die op zichzelf wonen of bij hun ouders.

En ik zie regelmatig dat de ouders van de kinderen, waar het konijn voor is, zelf ook erg blij zijn met het konijn!

● Leer uw kind, als u denkt dat het daar oud genoeg voor is , het konijn op de juiste manier op te pakken.Is het kind nog niet oud genoeg…neemt u dan  het konijn uit het hok.Zie hier onder hoe u een konijn moet pakken en vasthouden .

 

           

Verzamelde gegevens over” Kinderen en konijnen”met bronvermelding

 Van boven naar beneden vindt u:

          1: Op welke leeftijd kunnen kinderen een konijn nemen?

            2: Kinderen en Konijnen van: Erin Ford

            3: Is een konijn een goed knuffeldier voor uw kind?

            4: Kinderen en konijnen, een goede combinatie?

            5: Children and Rabbits

            6: Children and Rabbits (2)

            7: Huisdieren / konijn - ouders – kinderen 

            8: Ik wil een konijn…maar wil een konijn mij …

            9: Mag een konijn snoepen?

            10: Kan ik mijn konijn aan een tuigje uitlaten?

            11: Één konijn in een hok is zielig………of niet?

            12: Vangen, de juiste manier van oppakken

            13:”Waarom mag het papakonijn niet bij het mamakonijnen en de kindertjes in het hok?”

            14: Kunnen konijnen praten? : Konijnentaal

 

 

 

Bron↓: “Konijnen-101 vragen aan de dierenarts Henk Lommers”

 

1: Op welke leeftijd kunnen kinderen een konijn nemen?

Natuurlijk moeten kinderen die leeftijd heb­ben bereikt waarop ze beseffen dat een dier op regelmatige tijden verzorgd en gevoerd moet worden. In het algemeen is dat besef op een leeftijd van 5 tot 6 jaar wel aanwezig. Daar­naast dient rekening te worden gehouden met de zeer te begrijpen neiging bij kinderen om het konijn op te willen tillen. De kinderen moeten echter wel eerst leren hoe ze dat dan moeten doen. Konijnen hebben de naam een "knuffeldier" te zijn, maar er moet niet verge­ten worden dat een konijn niet zomaar met zich zal laten sollen. Als het dier verkeerd opgetild wordt of als het dier zich in de armen van het kind om wat voor reden dan ook niet prettig voelt, zal het met de achterbenen gaan krabben waardoor schrammen en zelfs kleine wondjes bij het kind kunnen ontstaan. Het is dus met name belangrijk dat het kind die leef­tijd heeft bereikt dat het geleerd kan worden wat de juiste manier is om een konijn vast te houden. Sommige kinderen zijn hier wat snel­ler en handiger in dan andere. Het zal vooral aan de ouders zijn om hierin een verant­woorde keuze te maken.

 

Bron↓:” Rabbits and Children” by Erin Ford http://www.adoptarabbit.org/articles/kids.html

 

 2:           Kinderen en Konijnen van: Erin Ford

(=  vrij vertaald…..)

Zo…u heeft kleine kinderen en je denkt er over een konijn te nemen of u heeft al een konijn.Wat nu?Als u nog geen konijn heeft….Denkt u eens na over een paar dingen….

Tegengesteld naar wat men denkt, konijnen zijn meestal geen goede “aaidieren: voor jonge kinderen onder de leeftijd van 8 of 9 jaar oud.Konijnen vinden het niet fijn om vast gehouden te worden en zullen proberen weg te komen: het kind wordt gekrabd en soms breekt een konijn z’n pootje door het “onhandige”gebeuren.Konijnen blijven het liefst op de grond.Leer uw kind op de grond zittend of liggend met het konijn te “spelen”.Laat het konijn naar uw kind toekomen en laat uw kind het konijn voorzichtig aaien.Konijnen zijn soms schichtig en wantrouwend .Geef het konijn de tijd.

Ander idee: Zet het konijn voorzichtig bij uw kind op schoot, terwijl uw kind op de grond zit.(Het konijn kan weg als hij wil…)

Een kind mag niet alleen de verantwoording en de zorg voor het konijn hebben.

Het zal soms vergeten het konijn eten te geven en verliest soms na enige tijd de interesse voor het konijn.Konijnen kunnen soms 10 tot 12 jaar leven.Neemt u, als volwassene de zorg dan over?

Kinderen kunnen veel/hard geluid maken….Dit kan een konijn van zijn stuk brengen / erg van schrikken.Het konijn heeft een rustige plaats nodig voor zichzelf.Dus niet altijd dicht bij de kinderen in de buurt.

Een hok, gevuld met hooi, kan dienen als een beschermde woonplaats, waarin hij/zij zich kan terugtrekken.( Een kooi, geheel van traliewerk, wordt meestal gebruikt voor een konijn in huis.Hierin is geen plaats voor het konijn om zich te verschuilen)Als er meer dan normaal geluid/lawaai is, b.v met een verjaardag of een kinderfeestje, zet het konijn dan op een rustig plekje/ander vertrek.

Denk er aan..….Wat te doen als uw kind het konijn niet kan verzorgen….bij ziekte bijvoorbeeld, vakantie’s etc.Doet u dat dan….?

Laat andermans kinderen niet alleen bij het konijn, zonder een oogje in het zeil te houden.Ze weten er vaak niet mee om te gaan.Vaak is dit een mooie gelegenheid om ze dit te leren en over het konijn te vertellen.

Soms is het beter te wachten met het kopen van een konijn, totdat uw kind wat ouder is.Er gaat tijd in zitten uw kind te leren met het konijn om te gaan.Hebt u daar de tijd voor?

De schrijver, Erin Ford, heeft 2 jaar de tijd nodig gehad om zijn zoon te leren om goed en verstandig met het konijn om te gaan.Het zoontje ligt vaak met het konijn op de grond en aait hem.Hij kietelt het konijn op zijn kopje en ..het konijn huppelt over de vloer en maakt sprongetjes...Dan is het grote pret in huis.

(Er staat niet bij hoe oud zijn zoon is…..)

 

3:

Rabbits & Children: Is a rabbit a good pet for a child?  http://www.ontariorabbits.org/pdfs/children.pdf

Konijnen & Kinderen

          Is een konijn een goed knuffeldier voor uw kind?

 

            Vrije vertaling van: Rabbits and Children.Is a rabbit a good pet for your child?

 

 

☼Weg fabeltjes………………………….

 

1-Konijnen zijn handelbaar en aanhalig……?

In boeken en de media laat men konijnen vaak zien als een aanhalig knuffeldier. Veel mensen zijn teleurgesteld en vinden dat het konijn niet aan deze verwachtingen voldoet.Konijnen houden er in het algemeen niet van om opgepakt en gedragen te worden. Ze hebben een gevoelig geraamtestructuur en kunnen gemakkelijk het kind verwonden als het wil ontsnappen uit de armen van het kind. Konijnen hebben scherpe nagels en sterke achterpootjes en zouden daarmee het kind kunnen pijn doen bij de “ontsnappingspoging”.

 

2-Konijnen zijn knuffeldieren die weinig verzorging nodig hebben…….?

Konijnen hebben net als andere huisdieren verzorging nodig.

Het konijnenverblijf moet regelmatig verschoond worden .Denk alleen al aan de vieze lucht. En de hygiëne niet te vergeten. Konijnen hebben speciaal eten nodig: ze eten niet met “de pot mee”.Als ze ziek zijn zult u er misschien mee naar de dierenarts moeten. Misschien moet het konijn onvruchtbaar gemaakt worden.

 

3-Het hebben van een konijn leert het kind verantwoordelijkheid…….?

Veel ouders willen een kind verantwoordelijkheid leren. In theorie lijkt dit goed, maar het kind verliest vaak de interesse voor het konijn. Het konijn wordt verwaarloosd of weggeven.

In beide gevallen leert het kind geen verantwoordelijkheid te nemen.Of…..het kind denkt dat wat hen niet bevalt, gaat gewoon weer weg en iemand anders verlost hen van hun   “verantwoordelijkheid”

Betekent dit dat u geen konijnen moet nemen voor u kind?Nee…maar u als ouder moet beseffen dat u de 1e verzorger bent van het konijn. Daarom is het nodig dat u , als ouder, weet wat het konijn nodig heeft en hoe u hem/haar verzorgt.

 

 

☼Waar houdt een konijn nu echt van…………………………..

 

Elk konijn is uniek, heeft zijn eigen “karakter”.Maar voor de meeste konijnen gelden de volgende punten:

1-Konijnen zijn sociale dieren. Konijnen zijn sociaal/bijeen groeiende dieren. Meestal houden ze ervan in het gezelschap te zijn van andere konijnen, mensen of soms andere dieren. Het hangt ook af van het karakter van het konijn, het karakter van het andere konijn, mens, of dier. Sommige dieren, zoals katten en honden, kunnen agressief zijn tegen het konijn.Dus laat nooit deze dieren alleen met het konijn.

2-Konijnen zijn nieuwsgierig . Wilt u de aandacht van het konijn? Eenvoudig: Ga in de buurt van het konijn op de grond zitten, lees een boek en negeer hem. Je zult zien…..hij probeert te kijken wat je aan het doen bent!

3-Konijnen hebben voldoende lichamelijke beweging en geestelijke stimulatie nodig.

Elke dag. Als hij b.v is een donkere lege schuur staat, ziet hij niets. W at moet hem prikkelen tot b.v nieuwsgierigheid? Hij hoeft niet te bewegen, er is namelijk niets te zien. Hij zal dus te weinig beweging krijgen. Als er wel wat te zien is,als hij b/v in de kamer staat of buiten…het hokje moeten natuurlijk wel groot genoeg zijn om zich te kunnen bewegen. Een rennetje is daarvoor natuurlijk ook ideaal. ( Let op: als er geen gaas onder zit , zal hij zich een weg naar “de vrije wereld”proberen te graven! )

4-Konijnen zijn schoon. Konijnen zijn kieskeurige verzorgers. Ze kunnen zelfs zindelijk gemaakt worden. Als u het hok regelmatig goed schoonmaakt, zal er geen vieze lucht zijn(stank)

5-Konijnen houden van regelmaat: Als u het “schema”voor uw konijn verandert, b.v andere voedertijden, zal het konijn zenuwachtig worden.(”waar blijft mijn eten toch? “

Hij zal heen en weer lopen en uw aandacht trekken.) Verandert u zijn schema te vaak of vergeet u hem regelmatig, dan kan hij erg van streek raken of ziek worden. Is het nodig het “konijnenverzorgschema”ingrijpend te veranderen, doe dit dan beetje bij beetje.

 

☼Waar aan te denken voor dat u een konijn neemt/aanschaft.

 

U leest over “het hebben van een konijn”-wat moet u aanschaffen, wat eet een konijn bijvoorbeeld? En waar komt hij in te “wonen”/ verblijven?, wat doe ik op de bodem van het hok? , waar drinkt hij uit? Etc.

En…is een konijn goed voor uw kind?

           

            1- Zijn er gezinsleden die allergisch zijn voor huisdieren? Als dat zo is, kijk of ze ook allergisch zijn voor konijnen. Laat eventueel een allergietest doen. Natuurlijk voordat u een konijn aanschaft!Je kunt ook allergisch zijn voor het hooi of stro dat in het konijnenhok ligt! En een konijn heeft elke dag hooi nodig! (voor zijn spijsvertering)

            2-Uw kind’s karakter/persoonlijkheid? Is uw kind rustig en schappelijk? Een konijn zal zich namelijk “een plekje”in uw gezin veroveren. Hij krijgt ook aandacht, en niet alleen van het kind. Is uw kind luidruchtig en agressief? Of moet het steeds herinnerd worden aan de regels? Dan is het misschien niet goed voor het kind en het konijn .Een konijn heeft ook rust nodig en moet zich even kunnen terugtrekken””Dan is het waarschijnlijk geen goed idee om een konijn aan uw gezin “toe te voegen”.

            3-De leeftijd van uw kind. Konijnen zijn leuke knuffeldieren voor kinderen. Is uw kind jonger dan 7 jaar?Jonge kinderen hebben vaak geen goede coördinatie,het aanraken van het konijn kan daardoor ongewild mis gaan. Misschien bezeert uw kind het konijn. Dus houd het in de gaten! Laat het jonge kind niet alleen met het konijn.

            4-Heeft de familie tijd voor het konijn? Bent u en het kind bereid tijd vrij te maken voor het konijn ( om het konijn eten te geven, het hok schoon te maken en wat aandacht te geven? Een kind tussen de 6 en 10 jaar kan dit enigszins begrijpen.

 

 

☼Tips voor een succesvolle wisselwerking tussen u en het konijn.

 

Nu u weet dat konijnen aandacht nodig hebben en dat uw kind het konijn wil aaien/aanraken, dan zijn hier wat tips:

 

            1-Laat het kind zien hoe hij/zij een konijn kan/moet aaien .Leid de hand van uw kind over het konijnenkopje, over zijn oortjes en de rug. Doe dit regelmatig. Zo raakt het kind ermee vertrouwd.(en het konijn ook…)Blijf er altijd bij..als het kind alleen het konijn aait.

            2-Het konijn moet zich veilig voelen als hij geaaid wordt of vastgehouden. Als een konijn zich niet veilig voelt zal hij proberen weg te komen. Hij kan gaan slaan met zijn pootjes bijvoorbeeld en uw kind bezeren. Kinderen( jonge) zijn geestelijk niet strek genoeg om het konijn een veilig gevoel te geven. Soms is het beter een groter konijn te nemen, dan een dwergras. Ze kunnen dan meer “kameraadjes”zijn.Kinderen zullen mindere geneigd zijn een groot konijn op te pakken. e zullen er meer alleen naar kijken en erbij zitten.(Ook praten ze tegen het konijn. Een konijn verklapt geen geheimen….)

            3-Kinderen houden ervan om hun speelgoed en knuffeldieren op te pakken en mee rond te lopen. Leer uw kind met het konijn”om te gaan”.Dicht bij de grond .Het konijn zal zich veiliger voelen.(als hij wil..is hij zo op de grond)Leg het kind uit dat u, of een andere volwassene, het konijn oppakt en verzorgt.

            4- Probeer er voor te zorgen dat het contact met het konijn voor uw kind een prettige ervaring zal zijn. Leg uit dat ze het konijn niet mogen bezeren/pijn doen. Vermijd de woorden: stop…niet doen….Dan zal het kind het contact/spelen met het konijn eerder als niet leuk ervaren. Kies de juiste woorden om een kind op onjuiste dingen/gebaren/activiteiten te wijzen.

            5-Leer het kind het konijn met rust te laten als hij weg huppelt en in zijn hok gaat. Vertelt het kind wat het konijn daaree zegt/ de konijnentaal: als het konijntje wegloopt, zegt hij eigenlijk….”Ik wil graag even alleen zijn. Eventjes niet spelen, ik ben een beetje moe. Daarom ga ik naar mijn hokje .Een andere keer spelen we  weer..”

Of: Het konijntje wil even rustig eten en even uitrusten. Laat hem maar even alleen.

            6- Ontmoedig uw kind het konijn op te jagen. Niet op het konijnenhok slaan of er tegenaan slaan.Vertel dat het konijn daar bang van wordt.”Slaan op het konijnenhuisje, daar wordt hij bang van…”Leer uw kind de gewoontes en behoeftes van het konijn.Leg uit wat het konijn voelt van die actie: slaan op het hok.

Vertel: jij wordt misschien ook een beetje bang van harde geluiden. Dan schrik je toch?

            7-Leer het kind dat konijnenkeuteltjes en stro op de vloer van het hokje vies zijn.

Veeg de keuteltjes op, als deze op de vloer liggen. Zo ziet het kind dat u het ook onfris vindt.

            8-Zorg voor een “veilig gebied” voor het konijn. Een plekje waar hij zich rustig kan terugtrekken/afzonderen.Denk er altijd aan dat een konijn, of een ander huisdier, bij de familie hoort en geen speelgoed is.U, als volwassene, bent de 1e verzorger van het konijn.Geen enkel kind zal genoeg verantwoordelijkheid hebben om geheel/dagelijks voor het konijn te zorgen.Dat kunnen ze nog niet, dat mag je niet van ze verwachten!Kinderen leren het van u, door te zien hoe u het doet.Net zoals met andere dingen.U bent het voorbeeld voor uw kind.

 

 

 4: KINDEREN EN KONIJNEN, EEN GOEDE COMBINATIE?

                               http://www.konijnenstichting.nl/verzorging/kinderen%20en%20konijnen.htm                                

 

 

5: Children and Rabbits van HOUSE RABBIT SOCIETY  by Carolyn Mixon

                              http://www.rabbit.org/chapters/san-diego/adoption/Easter/Rabbits_and_Children.html

 

 

 

6: Children and Rabbits are natural compagnions-right?  Yes, no, or maybe so depending on many factors. http://www.rabbit.org/faq/sections/children.html#really-like

 

 

 

7:       Huisdieren / konijn - ouders – kinderen       http://www.ouders.nl/mdiv2003-huisdieren.htm

Voor veel mensen is een konijn het huisdier dat je neemt als je géén huisdier wilt. Een hok in de tuin, en je hebt er verder geen omkijken naar. Toch verdient het konijn beter dan dat. / Als je overweegt een konijn te nemen, moet je eerst de keus maken: komt hij binnen of buiten? Als het konijn zelf mocht kiezen, zou hij waarschijnlijk naar buiten willen. De temperatuur is binnen gewoon vaak te hoog, en de lucht te droog. Binnenkonijnen hebben vaker problemen met hun vacht hierdoor. / Het is van groot belang dat je konijn een hok krijgt dat stevig is, ruim genoeg, en makkelijk te verschonen. De prijs van een goed hok begint bij een euro of 60. Binnenkonijnen die los mogen lopen, moeten goed in de gaten worden gehouden, in verband met kamerplanten en stroomdraden. Buitenkonijnen hebben extra zorg nodig als het heel warm of heel koud is. / Een konijntje kost vanaf EUR 12,- voor een dwergkonijntje. Daarnaast heb je de kosten van het voer (let erop dat je konijnen niet zomaar alles kunt geven; ze hebben een gevoelige spijsvertering) en van stro, kattenbakkorrels of wat je maar in het hok legt. Vaak moet je daar een beetje mee experimenteren voor je de ideale 'vloerbedekking' hebt. Het hok moet in ieder geval elke week verschoond worden. / Konijnen zijn doorgaans lief en heel aaibaar, maar het zijn gevoelige dieren die rustig benaderd moeten worden, ook door kinderen. Je kunt er niet zomaar mee gaan sjouwen alsof het een knuffelbeer is. / Konijnen kunnen met meer bij elkaar, als ze maar wel genoeg ruimte hebben. Als je een hond hebt met wat jachtbloed, dan zou ik er geen konijn bij nemen. Je zult maar als konijn af en toe zo'n hijgend blaffend beest tegen het gaas hebben, en je kunt niet wegrennen! Katten gaat al beter, ons konijn was de katten de baas. We zaten al klaar met het waterpistool om eventueel het konijn te beschermen, maar de katten zaten binnen de kortste keren op de vuilnisbak. / Houd er rekening mee dat allergisch kunt zijn voor een konijn. Ik heb niet veel verstand van allergieën, maar ik denk dat ook iemand die allergisch is wel een buitenkonijn kan houden. Als zo iemand maar niet voor het dier hoeft te zorgen.

8:Van:  Dé konijnenstichting : Ik wil een konijn…maar wil een konijn mij ….

                            http://www.konijnenstichting.nl/aanschaf/aanschaf.htm

 

 

Bron↓: “Konijnen-101 vragen aan de dierenarts Henk Lommers”

9:Mag een konijn snoepen?

Vooral kinderen hebben nogal eens de nei­ging om de konijnen, als teken van vriend­schap, hun snoep te voeren. Er dient op gewezen te worden dat het gezien de gevoe­lige darmen van het konijn verkeerd is om dat toe te laten. Snoep bestaat in het algemeen uit veel makkelijk verteerbare koolhydraten die in de darm van het konijn verstoringen in de bacterie-opbouw kunnen veroorzaken. De dieren zullen derhalve ziek worden en in veel gevallen aan de diarree raken. Ook andere "snoepwaren" als snacks, chips of allerhande gezouten nootjes kunnen het evenwicht in de konijnedarm snel verstoren. Het is daarom verstandig de kinderen er bij de aanschaf van het konijn al op te wijzen wat goed en wat slecht is voor het dier. Als u dat rustig uitlegt, zullen veel kinderen het begrijpen en het konijn niet met hun snoepgoed voeren. Het belonen met een worteltje of een blaadje andijvie mag natuurlijk wel, maar pas daar ook mee op want anders gaat het konijn snel bedelen.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bron↓: “Konijnen-101 vragen aan de dierenarts Henk Lommers”

10:Kan ik mijn konijn aan een tuigje uitlaten?

Als er geen mogelijkheden zijn om het konijn in de tuin of op een stukje grond los te laten lopen, bijvoorbeeld omdat het er gevaarlijk is of omdat het dier kan ontsnappen, kan het konijn aan een tuigje uitgelaten worden. Als u het dier vanaf zo'n 3 maanden aan het tuigje went, zal het konijn snel aan deze handeling gewend zijn. Het tuigje bestaat uit een aantal leren riempjes, één voor de borst en één ach­ter het voorbeen, die boven op de schoft samenkomen. Trek deze riempjes niet te strak aan want ze mogen het konijn niet beknellen. Het doel is alleen maar enige controle op het konijn uit te kunnen oefenen. Een konijn laat zich niet uitlaten zoals een hond, maar op deze wijze is het mogelijk het dier minimaal een kwartiertje per dag in de vrije natuur rond te laten hobbelen.

11:Één konijn in een hok is zielig………of niet?zie http://home.scarlet.be/~gilbert6/nedhtm/nlgeheel.htm  bij Samen zetten.

  Konijnen samenbrengen, een niet te onderschatte opgave.                                        

12:Cato: ik pak met mijn rechterhand het konijn om de schouders, til hem/haar op  en ondersteun het lijfje met mijn andere hand. Daarna houd ik het konijn tegen mij aan en ondersteun het met mijn ene hand en leg mijn andere hand tegen zijn/haar ruggetje.

 Vangen, de juiste manier van oppakken. Uit: “Dwergkonijnen” Huisdieren houden - Deltas

 

Een konijn vangen is niet zo moeilijk. Rustig toespreken, voorzichtig in de hoek van de kooi dwingen en daarna pas oppakken. Bent u rechtshandig? Neem het konijn dan met uw rechterhand bij de oren, waarbij de vier vingers boven liggen en de duim onder. Daarna neemt u het losse nekvel vast (zie tek.). Deze greep is bij jonge langoren en volwassen dwergkonijnen vrijwel onmogelijk door de kleine oren. Deze dieren kunt u meteen met een paar of met alle vier vingers bij het nekvel nemen, de andere hand snel onder de buik leggen en het konijn vervolgens voorzichtig tegen u aanhouden, waarbij het belangrijk is dat u de achterpoten goed ondersteunt... een wegspringend, aanvankelijk schuw konijntje kan zichzelf namelijk verwonden (ruggengraat en achterpoten zijn erg gevoelig voor verlammingen en fracturen). Zet het konijn nooit op een gladde ondergrond, zoals een onderzoekstafel. Langoor is sneller dan u denkt en springt er hupla vanaf voordat u het in de gaten heeft. Ook gladde vloeren vinden ze niet prettig.

 

●Pak een konijn nooit alleen op aan de oren, maar ondersteun het lichaam met de volle hand en arm. De oren zijn een goede houvast en vergemakkelijken alleen het optillen. Pas altijd op met een drachtige voedster; niet onder de buik optillen, maar steun haar onder het achterlijf (fokkerstaal Achterhand). Jonge konijnen kunnen gemakkelijk opgetild worden door ze met twee handen in het midden van het lichaam op te tillen. De jonge konijnen zijn als ze voor het eerst opgepakt worden, wat zenuwachtig, maar dat went wel wanneer u regelmatig de dieren in handen hebt.

 

  http://www.bunnybunch.nl/konijnen/konijn_optillen.html

   http://www.dierenartsonline.nl/adviesbrieven/konijnen/body_konijnen.html

←Pak het konijn altijd voorzichtig , maar stevig vast. Als het valt of in paniek raakt en wegspringt, kan   het een pootje breken   of verlamd raken

                                                                

                                             ^Foto uit: “Dwergkonijnen” Huisdieren houden – Deltas        ←Cato zegt:: Ondersteun het konijn en hou hem tegen u aan. 

Hou daarbij ook u / je hand  tegen z’n ruggetje. Let op: Het konijn houdt er niet van om beklemd te  zitten. Hij moet het gevoel hebben dat hij weg kan als hij dat wil. Als het konijn onrustig wordt, zet hem dan op de grond of weer in z’n hokje. Je kunt ook van het konijn genieten terwijl hij in z’n hokje zit. Aai b.v het konijn door het open deurtje.

 

13: Deze vraag wordt elk seizoen wel weer gesteld door jonge kinderen die een klein konijntje komen ophalen:

 “Waarom mag het papakonijn niet bij het mamakonijnen en de babykonijntjes in het hok?”

  Dan vertel ik meestal het volgende:● “ Het papakonijn vindt het mamakonijn erg lief en wil graag er vaak met haar knuffelen. Maar van veel knuffelen bij konijnen, komen er ook weer gauw babykonijntjes. En het mamakonijn moet eerst rustig deze konijntjes groot maken. En….het papakonijn wil ook graag met de babykonijntjes spelen, maar weet niet hoe dat moet. Hij haalt ze uit het nest en dat mag nog niet bij kleine konijntjes. Dan gaan de babykonijntjes dus dood. En dat is niet de bedoeling. Daarom woont het papakonijn in een ander hokje”● Als het kind wat ouder is kun je natuurlijk gewoon vertellen dat de ram de jongen vaak dood bijt. En de voedster zou waarschijnlijk al weer jongen krijgen als deze de andere jongen nog moet voeden.

14: Kunnen konijnen praten: Konijnentaal

 http://www.cramptonarts.com/rabbits/r_language.html                            http://www.muridae.com/rabbits/rabbittalk.html 

 

Soms zie je je konijn iets doen en denk je: wat wil hij/zij mij nu vertellen, waarom doet hij/zij zo?

Als je al wat langer een konijn hebt, en je kijkt regelmatig naar hem/ haar, en je observeert hem / haar, dan leer je wat hij/zij bedoelt met zijn lichaamstaal.

Konijnen kunnen je dus iets vertellen, zonder geluid te maken.

Konijnen kunnen wel geluid maken: Denk aan:

Stampen : Het konijn wil aandacht trekken of: als het konijn onraad ziet, b.v een poes in de tuin, die hij niet vertrouwt .Andere konijnen waarschuwen voor  gevaar.

Klappertanden: als je een konijn op schoot hebt en je aait hem - en hij heeft het naar zijn zin - hoor je het konijn vaak klappertanden( heel zachtjes)

Je kunt het vergelijken met het spinnen van een poes. Erg klappertanden kan ook betekenen dat hij pijn heeft.

Schreeuwen : bij b.v een vechtpartij tussen 2 konijnen. Hij zal erge pijn hebben. Maar je zult een konijn zelden horen schreeuwen.

Knorren / Brommen: Boos, pas op dat het konijn je niet bijt.

Een konijn zegt meer zonder geluid te maken. Denk aan:

 ←● Het konijn wrijft met zijn kin langs dingen/ voorwerpen: Dit is géén territorium afbakening. Het konijn onderzoekt   de dingen/voorwerpen? Zou dit eetbaar zijn? Wat is dit?

● Rondjes  om je voeten lopen: Men zegt hierover dat dit paringsbehoeftes zijn

● Sproeien : territorium afbakening ( zowel door rammen als voedsters)

● De voedster maakt een nest en bekleedt dit met uitgetrokken wol, terwijl ze niet drachtig kan zijn.

    Dit betekent dat het konijn schijndrachtig is. De voedster denkt dat ze drachtig is en dat de jongen spoedig  geboren zullen worden.                                                                                 

● Het konijn huppelt van links naar rechts door het hok en kijkt je daarbij indringend aan: Zie je mij niet? Ik wil eten hebben. Hij bedelt om eten.

● Het konijn rukt en trekt aan het waterflesje: Het waterflesje zal leeg zijn en moet gevuld worden -“ik heb dorst”

● Het konijn zit op schoot en rukt en trekt aan je kleding. Hij bijt het stuk als hij de kans krijgt: Wat is dit allemaal?

            Dit ken ik niet. Eens even goed bekijken wat dit is. Zou het eetbaar zijn?Lekker spelen. De omgeving verkennen.

● Hard / snel rondjes rennen, in huis of in het hok. Met het stro spelen. Het voerbakje steeds verplaatsen. Op het nachthokje springen én er weer af

            …en weer opnieuw: “Ik ben lekker aan het spelen en bewegen”

● <Het konijn ligt lang uit en heeft zijn oogjes veelal dichtgeknepen: “Ik heb het prima naar mijn zin, ik lig lekker rustig en laat mij zo maar eventjes lekker liggen.”

Het kan ook zijn dat het erg warm is. Zo kan het konijn zijn warmte beter kwijt .Als het konijn in de volle zon ligt, in zijn hok, bezorg hem dan een plekje in de schaduw.

Konijnen houden niet van hitte en kunnen haar slecht verdragen.

<● Het konijn staat recht op of springt steeds recht op: “Wat is daar te zien?” of: “ Is dat wel goed wat ik daar zie? “

 of:  “zie je me wel…ik wil…..”

●Het konijn ligt rustig, maar ziet alles. Hij houdt alles rustig in de gaten en observeert het gebeuren.>

● Je bent het hok aan het verschonen terwijl het konijn daarin ook rond loopt .Hij gaat op het oude stro zitten: “blijf daar even van af

   …dat is van mij”

● Je hebt het hok verschoond en er zit dus schoon/ nieuw stro in .Het konijn schuift met het stro en besnuffelt het hok.”Dat is vreemd   zeg…..eventjes weer “eigen “maken…..”

● Je hand wordt gelikt / of een ander stukje van je huid: Het konijn beschouwt je als zijn vriendje….Of: Hij proeft zout (van zweet) en   vindt dit lekker.

 ● Het konijn gaat op je schouder tegen je nek zitten, lekker verstopt: “Zo…dit is een warm veilig plekje!”

 ● Rustig met het kopje heen en weer wiegen, bij albino konijnen: Ik zie niet goed en probeer m’n gezicht”scherp te stellen”( alleen  bij albino konijnen!)

 ● Graven, liefst grote gaten…:” Dat doe wij in de natuur …een huisje maken...om in te wonen”

 ● op zijn/ haar zij rollen: Gewoon lekker lummelen…voelt lekker …lekker lui…

 ● Zachtjes met het neusje tegen je aan drukken: Aai me nog eens, ik wil aandacht…..Hard drukken met zijn neusje: Misschien wil hij  weer naar zijn hokje.

Hoe langer je een konijn hebt en hem observeert, hoe meer je het konijn “begrijpt”.